antprofitools.cz/rems
REMS akcia

Rems Multi-Push pomůže aj správcem

Přečtěte si o evropské normě EN 806-4, která se v současnosti etabluje i na Slovensku, která se týká hlavně dodavatelů vody, ale i správců a vlastníků bytů (spotřebitelů a dodavatelů pitné vody)

Integrací Slovenska do Evropské unie přistupujeme i tímto k sjednocování norem i v oblasti vodovodních potrubí ve vnitř budov. Z daného vyplývá, že se problematika týká i správců bytových domů a dodavatelů pitné vody, kteří ji do bytových domů distribuují.

REMS Multipush fertőtlenítő rendszer

Jaké změny nastávají?

Do norem se dostaly pojmy a činnosti, které se týkají správců hlavně v případech, kdy se v bytovém domě realizovala například rekonstrukce rozvodů pitné vody. V takovém případě musí být zabezpečené ze strany správce určité konkrétní činnosti – proplachování a dezinfekce.

Jaké jsou zásady při proplachování potrubí?

Vodovodní potrubí na pitnou vodu se musí propláchnout pitnou vodou co nejdřív po montáži a tlakové zkoušce, a pokud je nutné, bezprostředně před uvedením do provozu. Potrubí na studenou a teplou vodu se musí proplachovat odděleně. Na proplachování musí být použita pitná voda. Do úvahy se musí brát skutečnost, že nečistoty ve vodě mohou potrubí poškodit (koroze, zlá funkce). Jako preventivní opatření se má použít mechanický filtr podle EN 13443-1 (zachytávající nečistoty ≥ 150 µm). Jak se potrubní systém nepoužívá ihned po uvedení do provozu, musí se v pravidelných intervalech proplachovat (do 7 dní).

Novinkou je i dezinfekce vodovodního potrubí. Co všechno tato novinka obnáší?

Při dezinfekci vodovodního potrubí platí zásada, že po propláchnutí může být vodovodní potrubí na pitnou vodu dezinfikované, pokud to stanovila zodpovědná osoba anebo úřad. Během celého dezinfekčního postupu se musí zajistit, že nedojde k žádnému odběru vody.

Jak se realizuje proplachování a dezinfekce?

V závislosti na velikosti vodovodní sítě a uspořádání potrubí se může potrubní systém proplachovat po částech. Proplachování se musí začít na nejvyšším poschodí budovy a postupuje směrem dolů, poschodí za poschodím. Nejnižší rychlost vody při proplachování rozvodu musí být aspoň 2 m/s. Během proplachování se musí voda vyměnit nejméně 20krát. Odběrná místa, která jsou k dispozici, na stanoveném poschodí musí být otevřena naplno, přičemž je potřebné začít u odběrného místa, které je nejvzdálenější od stoupacího potrubí. Po propláchnutí v směru průtoku nejvzdálenějším odběrným místem se jednotlivé odběrné místa musí uzavřít tak, že se nejdříve uzavřou ty, které jsou nejblíže k přívodu vody a postupně se postupuje až k těm nejvzdálenějším. Při dezinfekci musíme u používaných budov zabezpečit náhradní zásobování vodou. Pokud je potřebné vypustit vodu použitou pro dezinfekci potrubí do kanalizačního potrubí anebo do stoky, musí být o tom informován příslušný úřad a tato voda se smí vypouštět až po vydání souhlasu tohoto úřadu. Postupnost dezinfekce je následovná: vodovodní přípojky, přívodní potrubí, nádrže na vodu, rozvodní potrubí, pokud je to vhodné.

Čím se realizuje proplachování?

Na novou normu je připravena společnost REMS. Začátkem roku 2014 přináší na trh na tyto účely vhodné zařízení – REMS Multi-Push. Je to jeden přístroj s více, jak deseti programy speciálně na proplachování a vykonávání tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu anebo vody. Přístroj je vhodný pro rozvody pitné vody i topenářských instalací.

Co všechno je schopný tento přístroj vykonat?

Přístroj REMS Multi-Push SL anebo REMS Multi-Push SLW splňují požadavky normy EN 806-4. Přístroj je připraven na proplachování vodou anebo směsí vody a vzduchu, ale i na dezinfikování, čištění a konzervování vodovodních potrubí. Přístroj zabezpečuje vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti stlačeným vzduchem. Je uzpůsobený na vykonávání tlakových zkoušek a kontrol těsnosti vodou podle zkušebních postupů A, B, C a jiných. Funguje jako pneumatické čerpadlo, ale je použitelné i v úloze pneumatického nářadí.

Jak se používá?

Přístroj je určen pro odborníky, kteří budou vykonávat pro správce tlakové zkoušky, proplachování i dezinfekci. Návod na použití, ale i navigaci najdeme v 26ti jazycích. Během celého použití je přístroj soustavně sledován a protokolován. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro vykonávání tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem REMS Multi-Push SL anebo REMS Multi-Push SLW jsou od začátku tohoto roku připravené plnit úlohy, vyplývající z nových norem.

Závěrem

Nová norma předepisuje podrobné způsoby a činnosti, které realizuje zpravidla odborně zaškolená firma specializovanými přístroji, jako jsou vzpomenuté zařízení REMS Multi-Push SL anebo REMS Multi-Push SLW. O podrobnostech se dozvíte u zástupců firmy REMS.

Zdroj: tzbportal

E-mail Facebook Instagram Linked In