antprofitools.cz/rems
mimoradna akce rems

Jak se správně starat o baterie

REMS Akkumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,2 Ah

Baterie, baterie – jsou všude, v noteboocích, v mobilních telefonech, ve fotoaparátech, v dálkových ovladačích, kapesních počítačích, MP3 přehrávačích, jednoduše v téměř každém přenosném elektronickém zařízení najdeme nabíjitelnou baterii. Víte, jak se o ně správně starat? ...

... Základní otázkou je typ baterie. Každá technologie baterií má své osobitosti, své silné a slabé stránky. Základní typy nabíjitelných baterií jsou:

Nikel-kadmiové (Ni-Cd) - Jejich hlavní nevýhodou byla jejich relativně nízká kapacita uchování elektrického náboje a silný paměťový efekt. Druhým závažným nedostatkem je zátěž pro životní prostředí, protože obsahují těžké kovy. Jejich výhodou je poměrně pomalé stárnutí a schopnost udržet si svou kapacitu během mnoha cyklů vybití/nabití.

Nikel-metal hydrid (Ni-MH) - Byly přestavené spolu s lithiovými, jako vylepšená, levná alternativa k dražším lithiovým nabíjitelným bateriím a měly odstranit hlavní dva nedostatky svého předchůdce – šetřit životní prostředí a odstranit tzv. „paměťový efekt“. V současnosti se stále využívají, hlavně jako „tužkové“ AA nabíjitelné baterie. Jejich hlavním nedostatkem je paměťový efekt a neschopnost déle udržet elektrický náboj (plně nabitá baterie ztrácí svou kapacitu relativně rychle i tehdy, když není používaná).

Li-Ion - Hlavní předností Li-Ion baterií je jejich vysoká schopnost uchovávat elektrickou energii v menším objemu článku. Jejich schopnost uchovat elektrický náboj (kapacita) je až o 50 % vyšší jako Ni-MH a Ni-Cd baterií. To znamená, že Ni-Cd resp. Ni-MH baterie se stejnou hmotností vydrží přibližně o polovinu krátce, jako lithiová baterie. Další podstatnou výhodou Li-Ion baterií je absence „paměťového efektu“, který u Ni-MH a Ni-Cd baterií způsobuje postupné snižování kapacity baterie. Výrobci elektroniky, například mobilních telefonů, proto v převážné míře (v současnosti až 90 % výrobců mobilních telefonů) používá baterie na principu nejlehčího kovu – lithia.

Doporučení na správné nabíjení akumulátorů Li-Ion (a LiPol)

Lithiové baterie je vhodné nabíjet častěji, předcházet úplnému vybití, nabíjet je i před použitím.

Hluboké vybití podpětím

Napětí se nesmí u akumulátorů Li-Ion dostat pod hodnotu minimálního napětí, jinak může dojít „hlubokým vybitím“ k poškození akumulátoru. Články REMS akumulátoru Li-Ion jsou při dodání přednabité na cca. 40 %. Proto musí být akumulátory Li-Ion před každým použitím nabité a pravidelně dobíjené. Pokud nebude tento předpis výrobce článků respektovaný, může být akumulátor Li-Ion díky hlubokému vybití poškozen.

Hluboké vybití skladováním

Pokud bude relativně málo nabitý akumulátor Li-Ion skladovaný, může se při delším skladování díky samovybíjení hluboce vybít a tím poškodit. Akumulátory Li-Ion musí být proto před skladováním nabité a nejdříve každých šest měsíců dobité a před opětovným zatížením bezpodmínečně ještě jednou nabité

UPOZORNĚNÍ

Před použitím akumulátorů nabijte. Akumulátory Li-Ion pro zamezení hlubokého vybití pravidelně dobíjejte. Při hlubokém vybití dojde k poškození akumulátoru.

Nové a delší dobou nepoužívané akumulátory Li-Ion dosáhnou až po více nabíjeních plnou kapacitu.

Co dodržovat, aby vaše Li-Ion baterie vydržela co nejdéle:

  • Nabíjejte častěji, pokuste se zabránit úplnému vybití baterie.
  • Baterii nevystavujte teplotním extrémům – pod bod mrazu a hlavně teplotám nad 50 stupňů C.
  • Uchovávejte nepoužívané baterie na chladných místech nabité asi na 40 % jejich kapacity.
  • Přejeme hodně úspěchů.